Rozdzielnice elektryczne – rodzaje i zastosowanie

Instalacja elektryczna każdego budynku, użytkowego czy mieszkalnego, składa się z różnych elementów. Niekiedy są one tak liczne, że muszą pracować pod kontrolą skomplikowanego urządzenia, jakim z pewnością jest rozdzielnica elektryczna. Nazywa się ją potocznie tablicą rozdzielczą i można ją spotkać praktycznie wszędzie tam, gdzie jest sieć elektryczna niskiego napięcia. Ma ona zazwyczaj postać metalowej, zamykanej skrzynki różnych rozmiarów, a w jej wnętrzu znajdziemy szereg elementów odpowiedzialnych za prawidłowe zaopatrywanie w prąd poszczególnych pomieszczeń, które można podzielić w zależności od funkcji, jaką spełniają. Są to przede wszystkim bezpieczniki i wyłączniki instalacyjne, zabezpieczające sieć przed przepięciami czy przeciążeniami oraz wszelkiego rodzaju przełączniki i styczniki sterujące jej pracą. Równie istotne są też liczniki energii, pokazujące użytkownikom faktyczne zużycie prądu (http://www.elbig.com.pl/pages/rozdzielnice-elektryczne.php).

Głównym zadaniem, jakie pełni w budynku rozdzielnica elektryczna, jest kontrolowanie pracy poszczególnych obwodów i ich ewentualne szybkie wyłączenie w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii instalacji elektrycznej. Dodatkowo można je również odłączyć ręcznie, praktycznie w każdej chwili np. na czas prac remontowych. Dzielimy je na kilka podstawowych typów, różniących się od siebie konstrukcją oraz parametrami pracy. Pierwszy i chyba najbardziej znany rodzaj to rozdzielnica elektryczna tablicowa, która jest przeznaczona do obsługi instalacji o stosunkowo niewielkim natężeniu prądu, maksymalnie do 150 amperów. Montuje się je najczęściej w budynkach mieszkalnych. Kolejne równie często spotykane typy, to rozdzielnice skrzynkowe oraz szafowe, dzielone na jedno i wieloprzedziałowe, obsługujące odpowiednio prądy o natężeniach od kilkuset aż do kilku tysięcy amperów. Można je również podzielić ze względu na miejsca, w jakich są montowane i wyróżniamy tu modele wnętrzowe i napowietrzne, umieszczane na zewnątrz budynków i odporne na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, przede wszystkim wilgoci oraz gwałtownych zmian temperatur.

Sposoby wykonania złącz kablowych

Budując dom czy budynek użytkowy należy pamiętać o starannym doborze rozdzielnicy do rodzaju i wielkości przewidywanej sieci elektrycznej oraz o zamontowaniu jej w odpowiednim, łatwo dostępnym miejscu. Kiedy dojdzie do awarii, takiej jak pożar czy porażenie prądem, trzeba mieć możliwość szybkiego odłączenia zasilania, dlatego najlepiej umieścić stosowną skrzynkę np. w pobliżu wejścia do domu, ale na takiej wysokości, aby nie mogły do niej dostać się dzieci.

Dodaj komentarz