Edge Computing a nieprzerwany dostęp do danych cyfrowych

Co to jest Edge Computing? Gdzie to rozwiązanie jest stosowane w praktyce? Dlaczego tak duże znaczenie ma zachowanie stałej dostępności danych cyfrowych?

Edge Computing to przetwarzanie brzegowe. To pojęcie jest nierozerwalnie związane z procesem cyfryzacji przemysłu. Chodzi tutaj o model rozproszonych jednostek, które są zlokalizowane fizycznie w miejscu zbierania danych. Edge Computing to przeciwieństwo scentralizowanych serwerowni i rozwiązań chmurowych. Tutaj kładzie się nacisk na zbieranie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym (bez opóźnień). Ma to zaś bezpośrednie przełożenie na zwiększenie wydajności pracy. Aby w pełni wykorzystać potencjał danych (które są pozyskiwane lokalnie), trzeba jednak zadbać o stały dostęp do tych zasobów.

Gdzie może być zastosowana technologia Edge Computing? Przede wszystkim w zautomatyzowanym przemyśle, ale nie tylko.

Warto wspomnieć o tym, że z tego rozwiązania korzysta się np. w przemyśle ciężkim i rafineryjnym, by lepiej kontrolować i stabilizować procesy produkcyjne. Na skutek tego można błyskawicznej reagować na dynamicznie zamieniające się warunki zewnętrzne.

Warto przytoczyć także przedsiębiorstwa z sektora Life Science. Tutaj wymaga się zachowania ciągłości rejestracji danych oraz wysokiej niezawodności systemów. Na tej płaszczyźnie często wykorzystuje się m.in. rozwiązania do integracji produkcji z systemami MES (z ang. Manufacturing Execution System). Z kolei rozwiązania brzegowe są stosowane do pośredniczenia w wymianie danych między obszarem produkcyjnym i biurowym.

Można wyszczególnić trzy podstawowe kategorie dostępności rozwiązań brzegowych. Są to: dostępność standardowa (nie gwarantuje ona ciągłości przetwarzania danych i ich pełnego bezpieczeństwa), dostępność wysoka (ta technologia gwarantuje 99,9% dostępności, czyli dziesięciokrotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia nieplanowanych przestojów) i dostępność ciągła. Masz zamiar poznać więcej faktów w ramach tego tematu? W takim razie odsyłamy Cię do artykułu znajdującego się na stronie https://racontrols.pl/bazawiedzy/nieprzerwany-dostep-do-danych-cyfrowych-a-edge-computing/.

Dlaczego tak istotne jest zaś zachowanie stałej dostępności danych cyfrowych? Sporo osób zadaje sobie to pytanie… W trakcie wykorzystywania danych cyfrowych w procesach produkcyjnych (lub nawet przemysłowych), dobrze byłoby mieć świadomość zagrożeń, jakie są związane z utratą dostępu do tych danych (nawet zakładając, że będzie to tylko przejściowe). Takie awarie mogą poważnie zakłócić kluczowe procesy biznesowe i spowodować przestoje produkcyjne. To oczywiście prowadzi do sporych strat finansowych oraz wizerunkowych (jeśli np. zamówiona partia towaru nie zostanie wyprodukowana na czas itd.). Największe ryzyko jest natomiast związane z bezpowrotną utratą danych. Na szczęście są sposoby, aby się przed tym zabezpieczyć. W tym celu warto stosować rozwiązania o wysokiej dostępności.

Takie rozwiązania (np. w pełni redundowaną platformę wirtualizacji dla aplikacji przemysłowych) oferuje zaś marka Stratus Technologies. Znana i ceniona w środowisku. Warto dodać, że tego typu platformy można zaś znaleźć w ofercie doświadczonego, dobrze ocenianego podmiotu z Katowic RAControls.